Novosti - Pravila nagradne igre „Moj toner te nagrađuje za 10. rođendan, printaj i osvoji IPHONE XS!“
*Besplatna dostava za narudžbe iznad 250 kn
Info kontakt:
toner@moj-toner.com

Pravila nagradne igre „Moj toner te nagrađuje za 10. rođendan, printaj i osvoji IPHONE XS!“

 

Moj-toner predstavlja nagradnu igru „Moj-toner te nagrađuje za 10. rođendan, printaj i osvoji IPHONE XS!“

Svaka narudžba putem www.moj-toner.com do 08.09. ulazi u bubanj za izvlačenje glavne nagrade IPHONE XS 64GB SPACE GRAY te svakodnevnih vrijednih nagrada.

Izvlačenje sretnog dobitnika dnevnih nagrada održat će se svaki radni dan za prethodni, te izvlačenje za glavnu nagradu održati će se 09. rujna 2019. u 10 sati.

 

1. Podaci o organizatoru nagradne igre

 Organizator nagradne igre pod nazivom »Moj toner te nagrađuje za 10. rođendan, printaj i osvoji IPHONE XS!« (u nastavku: nagradna igra) je tvrtka MENSIS AV d.o.o. iz Zagreba, Markuševečka cesta 20c, OIB: 66411260710 (u nastavku: organizator).

 

2. Svrha nagradne igre

 Svrha nagradne igre je promocija Internet trgovine www.moj-toner.com

 

3. Sudionici nagradne igre

 Sudionici nagradne igre mogu biti sve fizičke osobe starije od 18 godina koje ostvare kupnju u vrijeme trajanja nagradne igre putem internetske trgovine www.moj-toner.com, a prema kojima organizator nema dospjelih potraživanja (u nastavku: sudionici). Svaki sudionik može sudjelovati s više kupnji.

 

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati osobe koje su neposredno uključene u pripremu i izvedbu nagradne igre.

 

4. Način sudjelovanja i tijek nagradne igre

 Za sudjelovanje u nagradnoj igri Sudionik treba, u vrijeme trajanja nagradne igre, ostvariti kupnju putem internetske trgovine www.moj-toner.com.

 Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta.

 

5. Vrijeme trajanja nagradne igre

 Nagradna igra provodi se od 26.08.2019. i traje zaključno do 23:59h 08.09.2019. godine.

 U okviru nagradne igre organizator će prihvatiti sve kupnje najkasnije do 23:59h 08.09.2019. godine.

 

6. Nagradni fond

 Ukupni nagradni fond: 13.174,00 kn slovima: (trinaesttisućastosedamdesetčetiri kune i nula lipa)

  1. Organizator se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

 

7. Nagrade

 Nagradni fond sačinjavaju sljedeće nagrade:

1. GLAVNA NAGRADA:

   a) 1 mobitel Iphone XS 64GB space gray, pojedinačne vrijednosti 7.799,00 kn (slovima: sedamtisućasedamstodevedesetdevet kuna i nula lipa)

2. SPOREDNE NAGRADE:

   b) 10 pisača marke Canon pixma MG5750 ukupne vrijednosti 5.375,00 kn (slovima: pettisućatristosedamdesetpet kuna), pojedinačne vrijednosti nagrada 537,50 kn (slovima: petstotridesetsedam kuna i pedeset lipa)

 

Sudionici u Nagradnoj igri nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade ili u većim količinama od one predviđene ovim Pravilima. Nagrada se ne može zamijeniti za gotovinu, drugu nagradu, robu ili uslugu.

 Organizator ni u kojem slučaju neće podijeliti više nagrada od onih koje su predviđene u fondu iz čl.7.

 

8. Određivanje dobitnika i obavještavanje

 Izvlačenja nagrada održati će se dana

27.08.2019 izvlačenje 1 sporedne nagrade i to:

- 1 nagrada pisač Canon pixma MG5750

 

28.08.2019 izvlačenje 1 sporedne nagrade i to:

- 1 nagrada pisač Canon pixma MG5750

 

29.08.2019 izvlačenje 1 sporedne nagrade i to:

- 1 nagrada pisač Canon pixma MG5750

 

30.08.2019 izvlačenje 1 sporedne nagrade i to:

- 1 nagrada pisač Canon pixma MG5750

 

02.09.2019 izvlačenje 1 sporedne nagrade i to:

- 1 nagrada pisač Canon pixma MG5750

 

03.09.2019 izvlačenje 1 sporedne nagrade i to:

- 1 nagrada pisač Canon pixma MG5750

 

04.09.2019 izvlačenje 1 sporedne nagrade i to:

- 1 nagrada pisač Canon pixma MG5750

 

05.09.2019 izvlačenje 1 sporedne nagrade i to:

- 1 nagrada pisač Canon pixma MG5750

 

06.09.2019 izvlačenje 1 sporedne nagrade i to:

- 1 nagrada pisač Canon pixma MG5750

 

09.09.2019 izvlačenje 1 glavne nagrade i 1 sporedne nagrade:

- 1 nagrada mobitel Iphone XS 64gb space gray

- 1 nagrada pisač Canon pixma MG5750

 

 Izvlačenje dobitnika biti  će organizirano u prostorijama priređivača u 10000 Zagrebu, Rakitnica 2 i to na način da će tročlano povjerenstvo organizatora slučajnim odabirom izvući dobitnika između svih sudionika.

 Dobitnika će organizator obavijestiti putem elektroničke pošte i telefonski.

 Priređivač će po izvlačenju dobitnika istog kontaktirati u svrhu obavještavanja o dobitku. Prihvaćanjem nagrade dobitnik daje privolu za obradu njegovih/njezinih osobnih podataka te adrese stanovanja, u svrhu daljnje provedbe Igre. Dobitnik pristankom na preuzimanje nagrade ujedno daje i privolu za objavu njegovih/njezinih podataka, uključivo audio i/ili videozapis (npr. fotografija dobitnika nagrade) na internetskoj stranici www.moj-toner.com, te na Facebook profilu www.moj-toner.com te uporabu u promidžbene svrhe u vezi s Igrom, ako je to potrebno, bez obveze davanja dodatne suglasnosti i bilo kakve naknade za to.

 Navedeni podaci mogu biti upotrijebljeni za direktni marketing, odnosno kontakt od strane organizatora.

 Svi sudionici nagradne igre sudjelovanjem u nagradnoj igri izričito i neopozivo slažu se s objavom navedenih podataka te korištenjem podataka za direktni marketing.

 Pritužba na uvrštenje na popis dobitnika na temelju ovih pravila nije moguća.

 

9. Preuzimanje nagrade i obveze dobitnika

 Nagrada se preuzima u prostorijama MENSIS AV d.o.o. u 10000 Zagrebu, Rakitnica 2.

 Dobitnik je obvezan preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku.

 Organizator zadržava pravo ne podijeliti nagradu ako:

 -          dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade,

-          se ustanovi da je sudionik nagradne igre sudjelovao u suprotnosti s pravilima i uvjetima nagradne igre

-          dobitnik pošalje krive podatke

 Ako dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade definirane ovim pravilima, odnosno odustane od preuzimanja nagrade, znači da nagradu ne želi primiti čime se organizator u odnosu s dobitnikom oslobađaju svih obaveza prema dobitniku.

  

10. Zaštita osobnih podataka

 Svi osobni podaci prikupljeni od dobitnika nagradne igre čuvaju se u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

 Sudionici nagradne igre izričito se slažu da organizator nagradne igre njihove osobne podatke koristi za potrebe nagradne igre i za svoje prodajne aktivnosti (informiranje o proizvodima, uslugama, nagradnim igrama te drugim svojim promotivnim aktivnostima).

 Sudionik nagradne igre ili njegov zakonski zastupnik mogu pismeno otkazati svoju suglasnost za korištenje osobnih podataka za prodajne aktivnosti organizatora porukom na e-adresu info@mensis.hr. Organizator i tehnički izvođač jamče brisanje podataka najkasnije 15 dana od primitka obavijesti o otkazivanju suglasnosti.

 Dobitnik organizatoru nagradne igre izričito dozvoljava objavu svojih osobnih podataka u sredstvima javnog informiranja i na internetu s ciljem informiranja o rezultatima nagradne igre, odnosno preuzimanja nagrade.

 Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici potvrđuju da su upoznati s Pravilima nagradne igre, da ih prihvaćaju i da se slažu s njima. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća ova pravila vrijede kao primarna u odnosu na eventualne druge objave u tiskanim i elektronskim medijima ili bilo kojem drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila određuju isključivo organizator.

 

11. Dostupnost pravila nagradne igre

 Pravila nagradne igre objavljena su na internet trgovini www.moj-toner.com te su dostupna svim sudionicima tijekom trajanja nagradne igre.

 

12. Ostale odredbe

 Organizator neće uvažiti zakašnjele ili nepotpune kupovine ili kupovine sudionika koji imaju dosjelo dugovanje prema organizatoru. Odluke organizatora nagradne igre o svim pitanjima vezanima uz nagradnu igru su konačne i vrijede za sve sudionike.

 Organizator nagradne igre zadržava pravo izmjena ovih pravila ako to zahtijevaju pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. O svim eventualnim promjenama pravila sudionici će biti obaviješteni objavom na Internet trgovini www.moj-toner.com.

 Za sve eventualne sporove nastale tijekom trajanja nagradne koje nije moguće riješiti sporazumno, nadležan je sud u Zagrebu.

 

Organizator nagradne igre:

MENSIS AV d.o.o.

 

Ova Pravila odobrena su Rješenjem Ministarstva financija RH:

KLASA: UP/I-460-02/19-01/509

URBROJ: 513-07-21-01-19-2

Zagreb, 20. kolovoza 2019.

Natrag na novosti