Pravila nagradne igre „Moj-toner te priprema za svjetsko prvenstvo!“

 

Moj-toner predstavlja nagradnu igru „Moj-toner te priprema za svjetsko prvenstvo!

Svaka narudžba putem Moj-toner.com do 14.06. ulazi u bubanj za izvlačenje novog smart TV LG 55UJ620V, 139 cm, wifi, 4K, HDR.

Izvlačenje sretnog dobitnika održat će se 15. lipnja 2018. u 10 sati.

 

 1. Podaci o organizatoru nagradne igre

Organizator nagradne igre pod nazivom »Moj-toner te priprema za svjetsko prvenstvo!« (u nastavku: nagradna igra) je tvrtka MENSIS AV d.o.o. iz Zagreba, Markuševečka cesta 20c, OIB: 66411260710 (u nastavku: organizator).

 

 1. Svrha nagradne igre

Svrha nagradne igre je promocija Internet trgovine www.moj-toner.com.

 

 1. Sudionici

Sudionici nagradne igre mogu biti sve fizičke osobe starije od 18 godina koje ostvare kupnju putem internetske trgovine www.moj-toner.com a prema kojima organizator nema dospjelih potraživanja (u nastavku: sudionici). Svaki sudionik može sudjelovati s više kupnji.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati osobe koje su neposredno uključene u pripremu i izvedbu nagradne igre.

 

 1. Način sudjelovanja i tijek nagradne igre

Sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri ostvarenom kupnjom putem internetske trgovine www.moj-toner.com.

 

 1. Vrijeme trajanja nagradne igre

Nagradna igra provodi se od 15.05.2018. i traje zaključno do 23:59 14.06.2018. godine.

U okviru nagradne igre organizator će prihvatiti sve kupnje najkasnije do 23:59 14.06.2018. godine.

 

 1. Nagrada i vrijednost nagrade

Nagrada u nagradnoj igri je smart TV LG 55UJ620V, 139 cm, Smart, wifi, 4K, HDR u vrijednosti 5.700,00 kn.

Nagrada nije zamjenjiva i nije moguće zahtijevati njezinu novčanu protuvrijednost.

 

 1. Određivanje dobitnika i obavještavanje

Izvlačenje dobitnika biti  će organizirano u prostorijama priređivača u Zagrebu, Ulica kneza Branimira 24 u ponedjeljak 15.06.2018. godine u 10,00 sati i to na način da će tročlano povjerenstvo organizatora slučajnim odabirom izvući dobitnika između svih sudionika.

Dobitnika će organizator obavijestiti putem elektroničke pošte i telefonski.

Priređivač će po izvlačenju dobitnika istog kontaktirati u svrhu obavještavanja o dobitku. Prihvaćanjem nagrade dobitnik daje privolu za obradu njegovih/njezinih osobnih podataka te adrese stanovanja, u svrhu daljnje provedbe Igre. Dobitnik pristankom na preuzimanje nagrade ujedno daje i privolu za objavu njegovih/njezinih podataka, uključivo audio i/ili videozapis (npr. fotografija dobitnika nagrade) na internetskoj stranici www.moj-toner.com, te na Facebook profilu www.moj-toner.com te uporabu u promidžbene svrhe u vezi s Igrom, ako je to potrebno, bez obveze davanja dodatne suglasnosti i bilo kakve naknade za to.

Navedeni podaci mogu biti upotrijebljeni za direktni marketing, odnosno kontakt od strane priređivača.

Svi sudionici nagradne igre sudjelovanjem u nagradnoj igri izričito i neopozivo slažu se s objavom navedenih podataka te korištenjem podataka za direktni marketing.

Pritužba na uvrštenje na popis dobitnika na temelju ovih pravila nije moguća.

 

 1. Preuzimanje nagrade i obveze dobitnika

Nagrada se preuzima u prostorijama MENSIS AV d.o.o. u Zagrebu, Ulica kneza Branimira 24.

Dobitnik je obvezan preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobitku.

Organizator zadržava pravo ne podijeliti nagradu ako:

 • dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade,
 • se ustanovi da je sudionik nagradne igre sudjelovao u suprotnosti s pravilima i uvjetima nagradne igre
 • dobitnik pošalje krive podatke

Ako dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade definirane ovim pravilima, odnosno odustane od preuzimanja nagrade, znači da nagradu ne želi primiti čime se organizator u odnosu s dobitnikom oslobađaju svih obaveza prema dobitniku.

 

 1. Zaštita osobnih podataka

Svi osobni podaci prikupljeni od dobitnika nagradne igre čuvaju se u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka.

Sudionici nagradne igre izričito se slažu da organizator nagradne igre njihove osobne podatke koristi za potrebe nagradne igre i za svoje prodajne aktivnosti (informiranje o proizvodima, uslugama, nagradnim igrama te drugim svojim promotivnim aktivnostima).

Sudionik nagradne igre ili njegov zakonski zastupnik mogu pismeno otkazati svoju suglasnost za korištenje osobnih podataka za prodajne aktivnosti organizatora porukom na e-adresu info@mensis.hr. Organizator i tehnički izvođač jamče brisanje podataka najkasnije 15 dana od primitka obavijesti o otkazivanju suglasnosti.

Dobitnik organizatoru nagradne igre izričito dozvoljava objavu svojih osobnih podataka u sredstvima javnog informiranja i na internetu s ciljem informiranja o rezultatima nagradne igre, odnosno preuzimanja nagrade.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionici potvrđuju da su upoznati s Pravilima nagradne igre, da ih prihvaćaju i da se slažu s njima. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća ova pravila vrijede kao primarna u odnosu na eventualne druge objave u tiskanim i elektronskim medijima ili bilo kojem drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila određuju isključivo organizator.

 

 1. Dostupnost pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre objavljena su na internet trgovini www.moj-toner.com te su dostupna svim sudionicima tijekom trajanja nagradne igre.

 

 1. Ostale odredbe

Organizator neće uvažiti zakašnjele ili nepotpune kupovine ili kupovine sudionika koji imaju dosjelo dugovanje prema organizatoru. Odluke organizatora nagradne igre o svim pitanjima vezanima uz nagradnu igru su konačne i vrijede za sve sudionike.

Organizator nagradne igre zadržava pravo izmjena ovih pravila ako to zahtijevaju pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. O svim eventualnim promjenama pravila sudionici će biti obaviješteni objavom na Internet trgovini www.moj-toner.com.

Za sve eventualne sporove nastale tijekom trajanja nagradne koje nije moguće riješiti sporazumno, nadležan je sud u Zagrebu.

 

Organizator nagradne igre:

MENSIS AV d.o.o.

 

Klasa: UP/I-460-02/18-01/297

Ur. broj: 513-07-21-01/18-4

Od dana 08.05.2018. godine